NL
FR
DE
• WELKOM • STAP 1: KENNISMAKING • STAP 2: VOORBEREIDING • STAP 3: EICELPUNCTIE • STAP 4: LABO • STAP 5: RESULTAAT • STAP 6: EMBRYOTRANSFER • STAP 7: ZWANGER? • CONTACT
IVF-Centrum :: Jan Palfijnziekenhuis
Henri Dunantlaan 5 - 9000 Gent
Tel. 0032 (0)9 224 88 50

 

STAP 3: EICELPUNCTIE

Bij de eicelpunctie worden de follikels (eiblaasjes), onder echografische controle, vaginaal aangeprikt en leeggezogen.

Twee uur vóór de punctie komt de patiënte nuchter binnen (niets gegeten, niets gedronken vanaf middernacht). Het koppel mag zich rechtstreeks aanmelden aan het IVF-centrum, waar ook de administratieve opname gebeurt.

Beide partners moeten altijd hun SIS-kaart bijhebben. Ook de erkenning van de mutualiteit, voor de terugbetaling van de 6 pogingen voor IVF kan u best meebrengen op de dag van de punctie.

Er dienen nog wat formulieren ingevuld te worden (o.a. vragenlijst voor anaesthesie ...). U wordt hiervoor bijgestaan door een verpleegkundige.
De partner haalt, zoals reeds eerder uitgelegd, zijn etiketten aan de kassa van de poli.
In afwachting van de punctie kan de partner een spermastaal aanmaken in een daarvoor speciaal ingerichte kamer.
Volgens afspraak kan uitzonderlijk het staal van thuis meegebracht worden. Dit moet ondertussen warm onder de kledij bewaard worden.
De patiënte trekt een operatiehemdje aan, waarna een infuus geplaatst wordt, nodig voor de anaesthesie en eventueel toedienen van medicatie na de punctie. Ondertussen wordt nog wat uitleg gegeven over de te volgen stappen.

Een vijftal minuten vóór de punctie wordt de patiënte naar de punctiezaal gebracht. De partner mag aanwezig zijn bij de punctie indien gewenst.
De patiënte wordt onder een lichte algemene verdoving gebracht. (Indien gewenst kan er ook gekozen worden voor een lokale verdoving).
Dan gaat de behandelende arts over tot de punctie, waarbij de eiblaasjes (follikels) aangeprikt en leeggezogen worden. In dit follikelvocht bevinden zich dan de eicellen.
Tijdens de punctie wordt het follikelvocht gecontroleerd door de laborant op eventuele eicellen.
De partner mag van op afstand meekijken op het scherm.
Na de punctie wordt de patiënte terug naar haar kamer gebracht, waar ze een drietal uurtjes onder toezicht blijft. Ze krijgt de nodige controles, met eventueel bijbehorende acties indien nodig. Bij pijn kan bijvoorbeeld, zo nodig, onmiddellijk een pijnstiller toegediend worden.
Ondertussen krijgt het koppel informatie over de bekomen ei- en zaadcellen. Ook de nabehandeling wordt uitvoerig besproken. Er wordt ook hier tijd gemaakt om vragen te beantwoorden indien deze er nog zijn.

<< Terug naar stap 2: Hormonale voorbereiding Verder naar stap 4: Labo >>